BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego

 

Struktura organizacyjna Szkoły:

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego jest szkołą publiczną z klasami I-VIII. Cykl kształcenia trwa osiem lat.

 

W skład struktury szkoły wchodzą oddziały przedszkolne: dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 3-5 lat.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.