BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego