BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149

Szkoła Podstawowa nr 149

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Bujaka 15

30-611 Kraków

adres e-mail:

sp149@edukonekt.pl

 

strona internetowa:

www.sp149.edukonekt.pl

 

 

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 149 z siedzibą w Krakowie, ul. Bujaka 15 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-23 15:10:36
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-12-06 13:52:16
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-11-07 13:10:28
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-10-31 13:39:03
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-10-31 13:38:14
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-10-31 13:37:22
DOROTA KIERPIEC
 Edycja
2017-10-29 18:34:35
ANNA BŁAUT
 Edycja
2017-10-29 18:33:24
ANNA BŁAUT
 Edycja
2017-10-29 18:27:43
ANNA BŁAUT
 Edycja
2017-10-29 18:24:17
ANNA BŁAUT
 Edycja