BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka

Strona główna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12

im. Janusza Korczka

https://sp12krakow.edupage.org


Uchwała Rady Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR LXXIX/1940/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty

/zalaczniki/dokumenty/n/194750/karta

 

Serwis Szkoły Podstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 BIP MJO zawiera podstrony:

 1. Prawo

 

 1. Jak załatwić sprawę

 2. Finanse i mienie

 1. Ogłoszenia

 2. Polityki, programy, raporty

 3. Zamówienia publiczne

 4. Archiwum

 5. Informacje organizacyjne

 6. Struktura organizacyjna

 7. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Informacje nie opublikowane w BIP SPzOI nr 12 podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

  W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

  Informacja zostanie udostęniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, pisemnie lub ustnie.