BIP MJO - XV Liceum Ogólnokształcące

Finanse i mienie

Budżet na bieżący rok: od 1 IX do 31 XII 2015 – 702. 019,60

Wydatki wykonane: 417.196,93

Majątek szkoły: 14.921.973,77