BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 43

Polityki, programy, raporty

 

MISJA SZKOŁY

         Jako społeczność szkolna, szanując nieprzemijające wartości, wspieramy każdego ucznia na drodze do osiągnięcia sukcesu z uwzględnieniem  jego potencjału. Podejmując starania mające na celu realizację powyższej misji wyróżniamy się sposobami pracy (metodami, narzędziami, technikami zgodnymi z duchem innowacji pedagogicznej M.A.K.A.B.R.A.). Dbamy o harmonijną współpracę podmiotów uczestniczących w szeroko pojętym procesie edukacyjnym, czerpiąc z zasobów środowiska lokalnego oraz instytucji wspomagających. Aby móc wspomagać dziecko doskonalimy swoje umiejętności, do czego zobowiązuje nas również fakt pełnienia roli ośrodka rozwoju kultury w najbliższym regionie. 

 

Pragniemy, aby:

Nasi uczniowie:

·        Akceptowali siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

·        Szanowali siebie i innych,

·        Byli aktywni i twórczy,

·        Rozwijali talenty, które pomożemy im odkryć,

·        Byli profesjonalnie przygotowani do wkraczania w kolejne etapy swojej edukacji,

·        Żyli w harmonii z przyrodą i pamiętali, że „człowiek jest nitką w tkaninie życia”,

·        Prowadzili i propagowali zdrowy styl życia,

·        Dbali o bezpieczeństwo swoje i innych,

·        Znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem,

·        Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze,

·        Potrafili podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje,

·        Byli przygotowani do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie,

·        Potrafili znaleźć w sobie radość życia,

·        Czuli się prawdziwymi Europejczykami,

·        Posiadali zdolność nawiązywania  i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich,

·        Aktywnie włączali się do pracy na rzecz szkoły i społeczeństwa lokalnego, podejmując szereg działań społecznych i charytatywnych,

·        Mądrze i odpowiedzialnie wykorzystywali nowoczesne technologie informacyjne i komputerowe.

 

Rodzice naszych uczniów:

·        wspierali nasze działania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne,

·        wykazywali zainteresowanie stopniem zaangażowania i postępami swoich dzieci w procesie edukacyjnym,

·        aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły,

·        potrafili darzyć nauczycieli zaufaniem,

·        stanowili z nauczycielami wspólny front walki o dobro swoich dzieci,

·        byli otwarci na współpracę z różnymi instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów (np. pomoc psychologiczno-pedagogiczną)

·        włączali się w szkolne przedsięwzięcia pełniąc również funkcje promująco - patronalne.

 

Pracownicy szkoły:

·        byli profesjonalistami - mieli możliwość rozwoju poprzez doskonalenie swoich umiejętności i nabywanie nowych kompetencji poprzez studia, szkolenia, warsztaty, kursy kwalifikacyjne,

·        mieli autorytet - czuli się potrzebni, zauważeni i doceniani,

·        byli efektywni w swojej pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej,

·        darzyli się wzajemnym wsparciem, dzieleniem się doświadczeniem, kompetencjami, rozwiązaniami, dla dobra uczniów i szkoły,

·        byli otwarci na budującą krytykę, odznaczali się dobrą komunikacją i profesjonalnym przepływem informacji,

·        podejmowali współpracę z różnorodnymi instytucjami kulturalno-naukowymi,

·        promowali szkołę w każdym czasie i miejscu,

·        byli świadomi swojej życiowej misji i pedagogicznego posłannictwa.