BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 43

W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z problemami w nauce i zachowaniu, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze oraz liczne koła zainteresowań.

Uczniów zapraszamy na zajęcia koła przyrodniczego, dziennikarskiego, informatycznego, plastycznego, szachowego, historycznego, matematycznego, ortograficznego, tanecznego, bibliotecznego, biblijnego, na zajęcia chóru szkolnego, zajęcia sportowe dla dziewcząt, język włoski i hiszpański prowadzone w ramach innowacji pedagogicznych.

W ramach wolontariatu zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Żonkila i Klubie UNICEF.