BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13

Biuletyn Informacji Bublicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13

ul. Kazimierza Odnowiciela 2

tel.: 12 413 35 54

w skład zespołu wchodzą:

1. Gimnazjum Nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego

2. XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Romana Ingardena


 


 

Uwaga: Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.