BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie

 

Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego oraz Statut Gimnazjum nr 14
znajdują się w zakładce Akty administacyjne wydawane przez jednostkę.