BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Symbol: ZSO5
Adres: ul. Chełmońskiego 24, 31-322 Kraków
Telefon: +48126374674
Faks: 12 636-93-16
Email: sekretariat@zso5.krakow.pl
WWW: http://www.xiv-lo.krakow.pl,
http://www.gimnazjum14.edu.pl
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W skład ZSO nr 5 wchodzą: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza. W zespole oprócz klas ogólnodostępnych prowadzi się klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją. Obie szkoły posiadają certyfikaty Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Władze:
Dyrektor mgr Mariola Reguła
Z-ca dyrektora mgr Beata Kończakowska-Dziób