BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

01.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


 

26.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Prowadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy oraz dowóz wody do obszarów peryferyjnych"


 

10.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie 6/I/2018

Informacja o udzieleniu zamówienia 6/I/2018.

 


 21.12.2017 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy :Prowadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy oraz dowóz wody do obszarów peryferyjnych.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą : Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

Informacja o udzieleniu zamówienia 23/IX/2017

 


 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 19/V/2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 19/V/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 1-I-2017 (dystrybucja e- biletów)

Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie w formularzu ofertowym do zamówienia publicznego 1-I-2017(dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie nr 2 dot. max stawki prowizji do zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie nr 3 dot.miejsca otwarcia do zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  na usługi społeczne polegające na:dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

 

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia 13/XII/2016

Zamówienia publiczne ZIKiT

Informacja o udzieleniu zamówienia 4-IV-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 5-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 7-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 7-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT 8-V-2016
Informacja o udzieleniu zamówienia 8-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Unieważnienie 5-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 10-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 10-V-2016

 

Unieważnienie 16-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 15-V-2016

Unieważnienie ZIKiT 15-V-2015 (IV część)

Informacja o udzieleniu zamówienia 15_V_2016 ( I,II,III Cz.)

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 2-VI-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 2_VI_2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 12-V-2016

 Informacja o udzieleniu zamówienia 12-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT 16-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT (aktualne) 16-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 9-VI-2016

Informacja o udzielniu zamówienia 9-VI-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 10-VI-2016

Unieważnienie ZIKiT 10-VI-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 15_VI_2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 15_VI_2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 12-VI-2016

Informacja o udzielniu zamówienia 12-VI-2016