BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 


Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dostępna jest do wglądu w siedzibie jednostki (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 616-7416.

 

Dokumenty niniejsze udostępniane są również na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Kontrole zewnętrzen 2011 r.