BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Polityka rowerowa:

ZIKiT realizuje politykę rowerową na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zagadnienie to reguluje UCHWAŁA NR CIX/1493/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia ''Programu Inwestycji - Studium Podstawowych Tras Rowerowych''. Realizacja założeń przedstawionych w Programie uzależniona jest od zabezpieczonych środków budżetowych.

ZIKIT corocznie wnioskuje o ujęcie w budżecie i zabezpieczenie środków na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta”.

W roku 2013 zostały wykonane ścieżki rowerowe:

• w ul. Bora Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli Sawickiego,

• wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego,

• wzdłuż Al. Pokoju do Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczeń - strona północna,

• przy ul. Jasnogórskiej,

• w Strefie Aktywności Gospodarczej Kraków – Pychowice.

 

Ponadto na mocy porozumienia z dnia 2 sierpnia 2013 r. pomiędzy ZIKiT a MZMiUW przekazano w bieżące utrzymanie drogę dla pieszych i rowerów położoną na koronie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku od ogrodzenia MPWiK do ul. Wioślarskiej w Krakowie wraz z dwoma rampami zjazdowymi (stanowi część trasy rowerowej nr 3).

 

Na łączną długość ok. 136 km obejmującą wydzielone elementy infrastruktury rowerowej składają się:

- wydzielone drogi rowerowe oraz wspólne drogi dla rowerów i pieszych,

- chodniki oznaczone znakami C16 i T 22 (ciąg pieszy z tabliczką nie dotyczy rowerów),

- Wały Wiślane oznaczone B 1 i tabliczką T22,

W powyższym nie zostały ujęte kontrapasy, których łączna długość wynosi ok. 6905 m oraz pasy ruchu dla rowerów o łącznej długości ok. 2035 m

 

Systemu wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike w sezonie 2013 obejmował 13 stacji i 100 rowerów, dostępnych dla turystów oraz mieszkańców Krakowa i aglomeracji. W grudniu 2013 roku nastąpiła rozbudowa systemu KMK Bike o 17 nowych stacji i 230 rowerów.

 

Pracownicy ZIKiT uczestniczą w pracach Zespołu Zadaniowego ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie oraz Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

 

Rowerowy rok 2011 (czytaj więcej)

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie plik

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie plik

ZARZĄDZENIE NR 2702/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-09-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1522/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie.

ZARZĄDZENIE NR 2686/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-09-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

Regulamin korzystania z parkingów funkcjonujących w wystemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 886/. Rada podjęła uchwałę Nr LVII/762/

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-03-31 14:18:35
DANIEL MENTEL
 Edycja
2014-01-23 07:28:09
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2014-01-23 07:23:14
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2014-01-15 14:25:19
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2012-01-30 12:50:51
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2012-01-30 12:49:54
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2012-01-30 12:48:30
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2012-01-30 12:40:09
MICHAŁ SORDYL
 Publikacja