BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Budżet ZIKiT jest częścią składową budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet Gminy Miejskiej Kraków w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostepne są na stronie www.bip.krakow.pl/?mmi=42.


 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości:

 

1. Wykaz pomocy 2011.

2. Wykaz pomocy 2012.

3. Wykaz pomocy 2013.

4. Wykaz pomocy 2014.

5. Wykaz pomocy 2015.

6. Wykaz pomocy 2016.

 

Zasady gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków oraz będącym we władaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie reguluje zarządzenie Nr 237/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-07 10:46:51
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-02-01 15:03:37
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2016-05-30 11:36:43
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2016-05-30 11:26:35
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2016-05-30 11:24:28
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2016-05-30 11:23:13
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2016-05-30 11:16:15
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2015-05-06 10:34:28
JUSTYNA SZLACHTA
 Edycja
2014-01-15 14:24:13
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2012-08-20 16:48:50
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja