BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.NABORY TRWAJĄCE

 1. Inspektor nadzoru w Dziale Utrzymania Dróg
  (nr ref. 53-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)
 2. Inspektor nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt
  (nr ref. 54-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)
 3. Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego
  (nr ref. 55-19, składanie ofert do dnia 2019-07-01)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE