BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

BUDŻET SOSW NR 6 NA ROK 2017

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 177 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 5 667 862,65

W TYM WYDATKI

A) OSOBOWE I POCHODNE 4 712 389,12

B) RZECZOWE 328 502,53

C) ZAKUP ENERGII 56 524,63

D) REMONTY 51 499,99

E) ŻYWIENIE 81 383,04

F)USŁUGI 51 977,75

G)MAJĄTKOWE 366 488,80

H)POZOSTAŁE 5 724,93

 

 

MAJĄTEK SZKOŁY NA DZIEŃ 31.12.2017

 

GRUNTY 1 975 182,39

BUDYNKI I BUDOWLE 796 471,27

MASZYNY I URZĄDZENIA 16 320,00

INNE ŚRODKI TRWAŁE 28 105,55

ZBIORY BIBLIOTECZNE 55 197,44

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 1 039 106,42