BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

OGŁOSZENIA:

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Krakowie /czasowe zastępstwo/mgr Jadwiga Koźmińska ogłasza, że wymogi formalne w naborze na stanowisko pracy Główny specjalista ds. płac spełnili kandydaci:

 

Wymogi formalne spełnili:

1) Pani Bożena Madej

2) Pani Beata Motyka

 

Nie spełniła wymogu formalnego

 

Pani Romana Pilos.

 

 

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

 Tabela

 

Rekrutacja:

 • Planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych: masowej oraz integracyjnej oraz oddziału przedszkolnego integracyjnego.
 • Szczegółowe informacje na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa:
 • Zapisy na rok szkolny 2018/19

  dzieci do oddziału przedszkolnego ("zerówki") urodzonych w roku 2012, również dzieci do integracji.

  dzieci do klasy pierwszej urodzonych w roku 2011, również dzieci do integracji

  Ze względu na bariery architektoniczne nie mamy możliwości przyjęcia dzieci na wózkach. 

   

  ZASADY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA PORTALU EDUKACYJNYM:

   

  Zapisu do I klasy dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

  Następnie należy formularz wydrukować, podpisać i przynieść do szkoły.

  Formularz można będzie otrzymać w szkole i wypełnić ręcznie.

  Sekretarit szkoły czynny jest w godz. 9.00 - 14.00 codziennie z wyjątkiem czwartku.

 

W klasie integracyjnej uczą się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 

- upośledzone w stopniu lekkim

 

- niedosłyszące

 

- niedowidzące

 

- z zaburzeniami emocjonalnymi

 

- z cechami autyzmu

 

- z zespołem nadpobudliwości ruchowej

 

- z zespołem Downa

 

- z epilepsją

 

- z chorobami somatycznymi

 

Dzieci niepełnosprawne biorą czynny udział w życiu Szkoły, chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych imprezach, konkursach i przeglądach oraz wycieczkach i wyjazdach na "zielone szkoły".

 Ze względu na różnorodność deficytów każde dziecko ma indywidualny program dostosowany do jego możliwości psychofizycznych, umiejętnosci oraz posiadanych już wiadomości. Jest on kompatybilny z programem nauczania danego przedmiotu realizowanym w klasie. Program ten powstaje po dokładnym zdiagnozowaniu ucznia, w oparciu o stworzone dla potrzeb Szkoły arkusze obserwacyjno - diagnostyczne. Systematycznie przeprowadzana jest ewaluacja działań wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

 

Akademia Przedszkolaka proponuje państwa dzieciom:

doskonałą lokalizację w centrum miasta

zajęcia obejmujące podstawę programową od 8.00 – 13.00

opiekę świetlicy od 7.00 – 17.00

smaczne domowe obiady w stołówce szkolnej

Akademia Młodego Krakowianina

Nasza szkoła realizuje program Akademia Młodego Krakowianina. Bierze w nim udział 20 szkół rozmieszczonych w czterech dawnych dzielnicach Krakowa: Śródmieściu, Krowodrzy, Podgórzu i Nowej Hucie. Biorą w nim udział klasy drugie i trzecie.

Celem Akademii jest edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa oraz tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Do projektu włączyli się: Krakowski Holding Komunalny S.A. – Ekospalarnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencja Rozwoju Miasta/TAURON Arena Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Kreatywne Przedszkole

Z radością informujemy, że oddział przedszkolny "Ufoludki" został laureatem konkursu na najbardziej kreatywne przedszkole w Krakowie. Jako nagrodę otrzymaliśmy bon podarunkowy - godzinny koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Vinifer

 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole oraz na terenie do niej przyległym. Na bieżąco współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, MOPS, Radnymi Dzielnicy.

 

 

Dla obcokrajowców:

• Prowadzimy indywidualne nauczanie języka polskiego jako obcego.

 

 Duplikaty:

• Z dniem 17.04.2012 r. wprowadza się opłaty za wydanie duplikatu dokumentu (legitymacji, świadectwa szkolnego etc.)