BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

OGŁOSZENIA:

 

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

 Tabela

 

Rekrutacja

 • Rekrutacja do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego od 17 kwietnia do 8 maja.
 • Planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych: masowej oraz integracyjnej oraz oddziału przedszkolnego integracyjnego.
 • Szczegółowe informacje na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa:

ZAPRASZAMY! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

 • Rekrutacja uzupełniająca: 20-23.06.2017 r.

Spotkanie kandydatów do zerówki

 • 31 maja - środa: spotkanie dla dzieci zapisanych do zerówki o godz. 16.15
 • zebranie organizacyjne rodziców 7 czerwca (środa) o godz.17.00

Zajęcia adaptacyjne dla pierwoszoklasistów

 • Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dzieci, które rozpoczną u nas naukę od 1 września 2017 r.
 • Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:
  • 17 maja - środa o godz. 16.15
  • 24 maja - środa o godz. 16.15
  • 31 maja - środa o godz. 16.15
 • zebranie organizacyjne rodziców 7 czerwca (środa) o godz. 17.00.

Akademia Młodego Krakowianina

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu Akademia Młodego Krakowianina. Jest to projekt pilotażowy, skierowany do uczniów szkół podstawowych. W tym roku weźmie w nim udział 20 szkół rozmieszczonych w czterech dawnych dzielnicach Krakowa: Śródmieściu, Krowodrzy, Podgórzu i Nowej Hucie. W programie wezmą udział klasy drugie i trzecie.

Celem Akademii jest edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa oraz tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Do projektu włączyli się: Krakowski Holding Komunalny S.A. – Ekospalarnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencja Rozwoju Miasta/TAURON Arena Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budżet Obywatelski

Prosimy o zapoznanie się z pismem Marszałka Województwa Małopolskiego p. Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Więcej informacji w załącznikach na szkolnej stronie

 

Podręczniki

 • Klasy I - III oraz IV i V otrzymają we wrześniu darmowe podręczniki/ćwiczenia w ramach programu rządowego.

 • Uczniowie klas szóstych kupują podręczniki we własnym zakresie.

 • Rządowy program darmowych podręczników nie obejmuje przedmiotów nieobowiązkowych tj. religii.

 

Zapisy na rok 2016/17

 • Zapraszamy do zapisów na kolejny rok szkolny. Planujemy otwarcie dwóch oddziałów klasy pierwszej oraz dwóch oddziałów zerowych.

 • Miła atmosfera, mało liczne oddziały; średnia ilość uczniów w klasie 20-21.

 • Posiadamy wolne miejsca w klasach starszych.

 

 

WNIOSKI DO PROGRAMU 500+

Dyrektor Szkoły informuje, że wnioski w ramach programu 500+ będą przyjmowane przez pedagoga szkolnego w poniedziałki w godz.15.00-17.00 oraz w piątki w godz.8.00 - 10.00 (gabinet pedagoga s.202 II p.)

 

Zajęcia dla dzieci zapisanych na rok 2016/17

 • Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla przyszłorocznych pierwszoklasistów.

 • Spotkania odbędą się w kolejne majowe poniedziałki: 16.05, 23.05, 30.05 w godz. 16.30 - 17.15

 • Zajęcia będą prowadzić p. Barbara Nowak i p. Ewa Mytnik.

Kreatywne Przedszkole

 • Z radością informujemy, że oddział przedszkolny "Ufoludki" został laureatem konkursu na najbardziej kreatywne przedszkole w Krakowie.

 • Jako nagrodę otrzymaliśmy bon podarunkowy - godzinny koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Vinifera.

   

  Oferta oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
  O PROFILU ARTYSTYCZNO – SPORTOWYM
  zaprasza w nowym roku szkolnym 2016/17

   

  • AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA PROPONUJE PAŃSTWA DZIECIOM

  • doskonałą lokalizację w centrum miasta
  • zajęcia obejmujące podstawę programową od 8.00 – 13.00
  • opiekę świetlicy od 7.00 – 17.00
  • smaczne domowe obiady w stołówce szkolnej

   

  Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

  Nasza szkoła stara się o uzyskanie CERTYFIKATU "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

  W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole oraz na terenie do niej przyległym. Na bieżąco współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, MOPS, Radnymi Dzielnicy. Więcej informacji na szkolnej stronie.

1. Zapisy do szkoły

Serdecznie zapraszamy uczniów do zerówki - są jeszcze wolne miejsca!

 

• Zapisy do szkoły od 1 - 31 marca przez formularz elektroniczny.

• Planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych: ogólnej  oraz integracyjnej. Planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych: ogólnego i integracyjnego.

• Miła atmosfera, mało liczne oddziały; średnia ilość uczniów w klasie 20-21. Funkcjonują klasy integracyjne oraz zwykłe.

 

SZKOŁA PROWADZI ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/17

 - dzieci do oddziału przedszkolnego ("zerówki") urodzonych w roku 2010 (zapraszamy 5 i 6-latki), również dzieci do integracji.

 - dzieci do klasy pierwszej urodzonych w roku 2009 (i w roku 2010)

 - Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 14.00 codziennie z wyjątkiem czwartku, osobiście lub telefonicznie.

 - Rekrutacja w dniach 1 - 31 marca!

 - Ze względów organizacyjnych prosimy o szybkie zapisywanie dzieci.

 - Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Krakowa zapisów do I klasy dokonuje się elektronicznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza  

 - Następnie należy formularz wydrukować, podpisać i przynieść do szkoły. Formularz można też otrzymać w szkole i wypełnić ręcznie.

 

 

UCZNIOWIE

 

W klasie integracyjnej uczą się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- upośledzone w stopniu lekkim

- niedosłyszące

- niedowidzące

- z zaburzeniami emocjonalnymi

- z cechami autyzmu

- z zespołem nadpobudliwości ruchowej

- z zespołem Downa

- z epilepsją

- z chorobami somatycznymi

Nie mamy możliwości przyjęcia dzieci z upośledzeniem narządów ruchu z powodu niedostosowania architektonicznego budynku.

Dzieci niepełnosprawne biorą czynny udział w życiu Szkoły, chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych imprezach, konkursach i przeglądach oraz wycieczkach i wyjazdach na "zielone szkoły".

Ze względu na różnorodność deficytów każde dziecko ma indywidualny program dostosowany do jego możliwości psychofizycznych, umiejętnosci oraz posiadanych już wiadomości. Jest on kompatybilny z programem nauczania danego przedmiotu realizowanym w klasie. Program ten powstaje po dokładnym zdiagnozowaniu ucznia, w oparciu o stworzone dla potrzeb Szkoły arkusze obserwacyjno - diagnostyczne. Systematycznie przeprowadzana jest ewaluacja działań wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

 

3. Dla obcokrajowców:

• Prowadzimy indywidualne nauczanie języka polskiego jako obcego.

 

4. Inicjatywa "Angielski 5 Razy w Tygodniu"

• Nasza szkoła wspiera inicjatywę obywatelską rozszerzonego nauczania języka angielskiego.

• Rodzice będą mieli możliwość opowiedzenia się za wdrożeniem projektu w naszym mieście.

• O terminach i rozwoju akcji będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji na szkolnej stronie internetowej

 

5. Duplikaty:

• Z dniem 17.04.2012 r. wprowadza się opłaty za wydanie duplikatu dokumentu (legitymacji, świadectwa szkolnego etc.)