BIP MJO - Balet Dworski Cracovia Danza

Romana Agnel – dyrektor naczelny i artystyczny
Barbara Kotowska – główny księgowy

Zespół artystyczny:

Romana Agnel - tancerka

Dariusz Brojek – korepetytor, tancerz
Krzysztof Antkowiak – tancerz
Marta Baranowska – tancerka
Jan Fečko – tancerz
Nikoleta Giankaki – tancerka
Anna Karabela – tancerka
Małgorzata Nabrzeska – tancerka
Alicja Petrus – tancerka
Łukasz Szkiłądź – tancerz
Filip Świeczkowski – tancerz

Zespół administracyjny:
Anna Bodzak – projekty zagraniczne
Edyta Florek-Mysza – specjalista do spraw księgowości
Barbara Kalicińska – asystent, dyrektora, specjalista ds. PR
Dominika Kosek-Turowska – manager
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz – impresario
Nina Okwieka – specjalista do spraw kadr i płac

Zespół techniczny:
Dorota Dylska – pracownia kostiumów
Katarzyna Nagacz-Gołąb – pracownia kostiumów
Wojciech Mocek – pracownik techniczny