BIP MJO - Teatr KTO

 

2018 rok

 

I. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane:

 

Ogłoszenie w BZP nr 597774-N-2018 z dnia 1.08.2018.pdf

SIWZ_rozbiórka budynku kinoteatru Wrzos.pdf

 

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia rozbiórki.zip

Załącznik 2 - Formularz oferty.docx

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy.docx

Załącznik 4a - Wzór wykazu osób.docx

Załącznik 4b - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

Załącznik 5 - Grupa kapitałowa.docx

Załącznik 6 - Wzór umowy rozbiórka.pdf

Załącznik 7 - Informacja RODO.docx

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500215619-N-2018_07.09.2018.pdf

 

Ogłoszenia archiwalne:

 

1. Ogłoszenie o przetargu zarzadzający procesem inwestycyjnym

 

Dokumentacja projektowa SWIZ zarządzający procesem inwestycyjnym.pdfwstaw

Ogłoszenie w BZP nr 537648-N-2018.pdfwstaw

Dokumentacja projektowa Załączniki do SWIZ.docxwstaw

 

2. Pełna dokumentacja

 

A. KTO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

    - ARCHITEKTURA.zipwstaw

    - INSTALACJA ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE.zip

    - KONSTRUKCJA.zip

 

B. KTO PROJEKT WYKONAWCZY

    - ARCHITEKTURA.zip

    - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE: RYSUNKI CZ.1.zip  RYSUNKI CZ.2.zip RYSUNKI CZ.3.zip TEKST.zip

    - KONSTRUKCJA: RYSUNKI CZ.1_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.2_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.3_KONSTRUKCJA.zip TEKST_KONTRUKCJA.zip

    - TECHNOLOGIA SCENY: RYSUNKI CZ.1.zip RYSUNKI CZ.2.zip TEKST.zip

 

C. PFU TEATR KTO

    - część opisowa.zip

    - CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rzuty i przekrój.zip  schemat zagosopdarowania terenu.zip  wizualizacje.zip zagospodarowanie ogrodu.zip

    - ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIKI 1_4.zip  ZAŁACZNIKI 5_9.zip

   

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.04.2018.pdf

 

Załącznik: Protokół z czynności oceny oferty 12.04.2018.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500097479-N-2018 z dnia 04-05-2018r..pdf