BIP MJO - Teatr KTO

 

2018 rok - aktualne przetargi:


V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa reporterskiego zestawu zdjęciowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:


Ogłoszenie w BZP nr 642679-N-2018 z dnia 2018-10-30.pdf


SIWZ_Dostawa reporterskiego zestawu zdjęciowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy reporterskiego zestawu zdjęciowego).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
IV. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:


Ogłoszenie w BZP nr 642586-N-2018 z dnia 2018-10-30.pdf


SIWZ_Dostawa instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018
III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:

 

Ogłoszenie nr 500260421-N-2018 z dnia 30.10.2018 o zmianie ogłoszenia nr 640957-N-2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 30.10.2018.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty_ZMIANA z dnia 30.10.2018.docx


Ogłoszenie w BZP nr 640957-N-2018 z dnia 2018-10-25.pdf

SIWZ_Dostawa mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Informacja z otwarcia ofert 6.11.2018 

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa zestawu dla projekcji multimedialnych w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO


Ogłoszenie w BZP nr 639936-N-2018 z dnia 2018-10-23.pdf


SIWZ_Dostawa zestawu dla projekcji multimedialnych w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy zestawu do projekcji multimedialnych).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.docx


Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2018


 

I. Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO

 

Ogłoszenie w BZP nr 621744-N-2018 z dnia 2018-09-25.pdf

 

SIWZ_zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PFU)

- Program Funkcjonalno Użytkowy_opis.pdf

- Program Funkcjonalno Użytkowy_rysunki.zip

- PFU_Załącznik 1.zip

- PFU_Załącznik 2.zip

- PFU_Załącznik 3.zip

- PFU_Załącznik 4.zip

- PFU_Załącznik 5.zip

- PFU_Załącznik 6.zip

- PFU_Załącznik 7.zip

- PFU_Załącznik 8.zip

- PFU_Załącznik 9.zip

- PFU_Załącznik 10.zip

- PFU_Załącznik 11.zip

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4a - Wzór wykazu osób.docx

Załącznik nr 4b - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.docx

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Informacja RODO.docx


Ogłoszenie nr 500241293-N-2018 z dnia 08-10-2018 o zmianie ogłoszenia nr 621744-N-2018.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.10.2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 08.10.2018.pdf


Ogłoszenie nr 500245303-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia.pdf

Pytania i odpowiedzi 11.10.2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 11.10.2018.pdf


Pytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2018.pdf


Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2018

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:


I. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane:

 

Ogłoszenie w BZP nr 597774-N-2018 z dnia 1.08.2018.pdf

SIWZ_rozbiórka budynku kinoteatru Wrzos.pdf

 

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia rozbiórki.zip

Załącznik 2 - Formularz oferty.docx

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy.docx

Załącznik 4a - Wzór wykazu osób.docx

Załącznik 4b - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

Załącznik 5 - Grupa kapitałowa.docx

Załącznik 6 - Wzór umowy rozbiórka.pdf

Załącznik 7 - Informacja RODO.docx

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500215619-N-2018_07.09.2018.pdf

 


 

II. Ogłoszenie o przetargu zarzadzający procesem inwestycyjnym

1.

 

Dokumentacja projektowa SWIZ zarządzający procesem inwestycyjnym.pdfwstaw

Ogłoszenie w BZP nr 537648-N-2018.pdfwstaw

Dokumentacja projektowa Załączniki do SWIZ.docxwstaw

 

2. Pełna dokumentacja

 

A. KTO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

    - ARCHITEKTURA.zipwstaw

    - INSTALACJA ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE.zip

    - KONSTRUKCJA.zip

 

B. KTO PROJEKT WYKONAWCZY

    - ARCHITEKTURA.zip

    - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE: RYSUNKI CZ.1.zip  RYSUNKI CZ.2.zip RYSUNKI CZ.3.zip TEKST.zip

    - KONSTRUKCJA: RYSUNKI CZ.1_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.2_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.3_KONSTRUKCJA.zip TEKST_KONTRUKCJA.zip

    - TECHNOLOGIA SCENY: RYSUNKI CZ.1.zip RYSUNKI CZ.2.zip TEKST.zip

 

C. PFU TEATR KTO

    - część opisowa.zip

    - CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rzuty i przekrój.zip  schemat zagosopdarowania terenu.zip  wizualizacje.zip zagospodarowanie ogrodu.zip

    - ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIKI 1_4.zip  ZAŁACZNIKI 5_9.zip

   

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.04.2018.pdf

 

Załącznik: Protokół z czynności oceny oferty 12.04.2018.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500097479-N-2018 z dnia 04-05-2018r..pdf