BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówenienia, dla Teatru Łaźnia Nowa. Znak: DAI-271.5.2017

 

Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 - NIEAKTUALNY

 

MODYFIKACJA ogłoszenia i zaproszenia do złożenia ofert

Załącznik - części zamówienia od 1 do 6

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Sprostowanie

 

 ----------------------------

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewiętnastu części zamówienia, dla Teatru Łaźnia Nowa. Znak: DAI-271.4.2017


Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 - PDF

Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 - DOC

Załącznik A - formularz oferty - DOC

 

Odpowiedź na pytanie do treści oferty

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówieniaZapytania ofertowe

 

Opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni wraz z wytycznymi i szacunkowymi kosztami wykonania projektów wykonawczych i projektu aranżacji przestrzeni do projektów wykonawczych dla planowanej inwestycji Teatru „Łaźna Nowa” dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Załącznik - Projekt budowlany

 

Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego

 

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetargi Hotele

Hotel 3 * Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3 * Kraków

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Hotel 3* Kraków

Hotel 3* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4 * Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel4* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3*Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3*Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4*Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4* Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4 * Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Hotel 3* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia