BIP MJO - Teatr Groteska

Ogłoszenia

 

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne ogłoszenia i informacje publikowane przez Teatr Groteska:

 

 

1. Plan zamówień publicznych na rok 2019;

 

2. Informacja o bieżących przetargach: www.groteska.pl (zakładka: O Teatrze/Procedury/Zamówienia publiczne);


3. Informacja o realizacji projektu pt. Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ma za zadanie zakup trwałego wyposażenia, sprzętu do realizacji i eksploatacji przedstawień teatralnych oraz prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Teatru. 

Wartość projektu: 5 992 880, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 144 600,00 PLN 

Wszystkie informacje dotyczące projektu są dostępne pod adresem: www.groteska.pl (zakładka: Projekty/Modernizacja Teatru Groteska);

 

4. Aktualne informacje na temat wydarzeń w Teatrze Groteska: www.groteska.pl;

 

5. Bieżący repertuar: www.groteska.pl (zakładka: Repertuar);

 

6. Praca w Teatrze Groteska: www.groteska.pl (zakładka: O Teatrze/Prodedury/Oferty pracy);