BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga
Symbol: SP26
Adres: ul. Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków
Telefon: +48126560519
Faks: 12 656 68 07
Email: sekretariat@sp26.edu.pl
WWW: http://www.sp26.edu.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie podstawowym obejmująca 2 etapy edukacyjne: I etap kl. I-III, II etap kl. IV-VIII.
Uwagi: Godziny otwarcia sekretariatu dla petentów: poniedziałek 8.00 - 10.00 oraz 12.00 - 14.30 wtorek 8.00 - 10.00 oraz 12.00 - 15.30 środa, piątek 8.00 - 10.00, 12.00 - 14.30 czwartek - dzień bez stron. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall; inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Krystyna Luks
W-ce Dyrektor mgr Jolanta Nawrocka