BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe

Akty prawne dotyczące Krakowskiego Biura Festiwalowego

 

 

Statut

Zaświadczenie w sprawie wpisu do rejestru instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków

 

 

 

 

 

Postępowania kontrolne przeprowadzone w Krakowskim Biurze Festiwalowym w latach 2012-2015.


 

L.p.

 

Podmiot kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Przedmiot kontroli


Wynik kontroli

Początek

Zakończenie

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

10.02.2015 r.

11.02.2015 r.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu MRPO 08.01.00-12-030/11 PN. „Filmowa Małopolska”

Pobierz.

2.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

02.07.2014

22.07.2014

Kontrola udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych

 Pobierz.

3.

ZUS Oddział Kraków WKPS

05.03.2014

28.04.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
Protokół udostępniany na wniosek osoby zainteresowanej wyłącznie w zakresie nieobjętym anonimizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

17.11.2013 r.
07.01.2014 r.

01.01.2014 r.
21.01.2014 r.

Celowość i prawidłowość wykorzystywania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”

Pobierz.

5.

Prezydent Miasta Krakowa

(Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urząd Miasta Krakowa)

09.-18.01.2013 r.

17.02.2013 r.

Celowość i prawidłowość wykorzystywania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/869/EK/1415/12 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”

Pobierz.

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

17.10.2012 r.

18.10.2012 r.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu MRPO-03.03.02-12-156/10 Opera Rara 2011- Festiwal Muzyki Operowej- cykl 4 koncertów odbywających się w Krakowie

Pobierz.

 

7.

   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16.04.2012 r.

27.04.2012 r.

 

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji zadania pn. Festiwal Misteria Paschalia 2011

Pobierz.

 

8.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście   

11.04.2012 r.

Postępowanie kontrolne w toku

Zwrot bezpośredni podatku VAT.

 

 

9.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

13.02.2012r.

17.02.2012r.

Kontrola końcowa projektu Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2011 – nr projektu MRPO.03.03.02-12-155/10

Pobierz.

 

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Audytu i Kontroli

24.01.2012 r.

27.01.2012 r.

Realizacja projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy” w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych rozliczeń finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów, oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

Pobierz.