BIP MJO - Centrum Kultury Podgórza

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 

1. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Dworze Czeczów.

 

Przetarg na roboty budowlane ZP-1/2018

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- Załącznik nr 3 do SIWZ

- Załącznik nr 4 do SIWZ

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ARCHIWALNE (2017 ROK)

 

1. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt wielobranżowy) wraz z wymaganym prawem decyzjami/pozwoleniami dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja filii Centrum Kultury Podgórza przy ul. Zakopiańskiej 62 (dawny Dom Robotniczy Zakładów Solvay).

 

Znak postępowania ZP 4/2017

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- Załącznik nr 3 do SIWZ

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

2. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza posępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie na Dom Kultury.

 

Znak postępowania ZP 3/2017

 

Dokumenty do pobrania:

a) Ogłoszenie o zamówieniu

b) SIWZ

c) załącznik nr 1 do SIWZ

d) Załącznik nr 2 do SIWZ

e) Załącznik nr 3 do SIWZ

f) Załącznik nr 4 do SIWZ

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

3. Dyrektor Centrum Kultury Podgóza ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt wielobranżowy) wraz z wymaganymi prawem decyzjami/pozwoleniami dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja filii Centrum Kultury Podgórza przy ul. Zakopiańskiej 62 (dawny Dom Robotniczy Zakładów Solvay).

 

Znak postępowania ZP 2/2017

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

4. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowej oraz kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt wielobranżowy) wraz z wymaganymi prawem decyzjami/pozwoleniami dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja filii Centrum Kultury Podgórza przy ul. Zakopiańskiej 62 (dawny Dom Robotniczy Zakładów Solvay).

 

Znak postępowania ZP 1/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

III. OFERTY PRACY:


brak


IV. OFERTY PRACY ARCHIWALNE:


1. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na wolne stanowisko:


                                  Specjalista ds. administracyjnych


        Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku:

                                            

                                                       Załącznik


Wynik naboru: Joanna Rabińska2. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                                     INSTRUKTOR

Wymagania oraz wszystkie niezbedne informacje w załączniku

                                       Załącznik


Wynik naboru: nierozstrzygnięty


3. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                SPECJALISTA DS. GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 

       Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku

 

                                      Załącznik

 

 Wynik naboru: Joanna Kaczor

 

4. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                    REFERENT DS. GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 

      Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku

 

                                       Załącznik

 

Wynik naboru: Karolina Dzbik


5. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                       SPECJALISTA DS. MARKETINGU I PR

 

      Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku

 

                                        Załącznik

 

Wynik naboru: Pani Joanna Pieczonka6. Dyrektor Domu Kultury "Podgórze" ogłasza nabór na wolne stanowisko:

            KIEROWNIK DZIAŁU PERSONALNO-ORGANIZACYJNEGO

 

        Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku

 

                                          Załącznik

 Wynik naboru: Pani Elżbieta Berkowicz

 

7. Dyrektor Domu Kultury "Podgórze" ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                      ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

        Wymagania oraz wszystkie niezbędne infornacje w załączniku

 

                                           Załącznik

 Wynik naboru: Pan Paweł Śpicha

 

8. Dyrektor Domu Kultury "Podgórze" ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                                    INSTRUKTOR

 

      Wymagania oraz wszystkie niezbędne informacje w załączniku

 

                                          Załącznik

 

Wynik naboru: Pani Elżbieta Kozioł

 

 

9. Dyrektor Domu Kultury "Podgórze" ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                                         SEKRETARKA

 

              Wymagania oraz wszystkie niezbędne informacje w załączniku

                                                                              

                                           Załącznik

 

Wynik naboru: Pani Natalia Bogusz

 

 

10. Dyrektor Domu Kultury "Podgórze" ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

                            Główny specjalista ds. marketingu i PR

 

             Wymagania oraz wszystkie niezbędne informację w załączniku

 

                                           Załącznik

 

Wynik naboru: Pan Przemysław Walaszczyk