BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 25

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 25
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

 

 


Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej

Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Strony Domowej: www.sp25krakow.cba.pl

 

Misja Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie swym działaniem stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Jesteśmy szkołą:

*Służącą uczeniu się i nauczaniu, zaangażowaną w ciągłe doskonalenie osób, procesów, systemów, bazy;

*Dającą poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom;

*Współpracująca ze środowiskiem lokalnym, władzami, instytucjami w celu uzyskania coraz lepszej jakości pracy szkoły.

 

Chcemy, aby po skończeniu szkoły nasi absolwenci:

* Byli gotowi do dalszych etapów edukacji, wykorzystywali zdobytą wiedzę w działaniu, sprawnie posługiwali się językiem ojczystym i angielskim;
* Dokonywali świadomych wyborów w oparciu o uniwersalne i ponadczasowe wartości moralne;
* Umieli żyć w społeczeństwie opartym na zasadach demokracji i w jednoczącej się Europie.

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-03-03 20:09:30
MICHAŁ HRYNIEWIECKI
 Edycja
2014-03-03 20:08:31
MICHAŁ HRYNIEWIECKI
 Edycja
2009-03-07 15:25:28
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:24:50
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:16:07
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:14:37
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:14:11
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:12:50
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:07:24
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja
2009-03-07 15:07:19
WARDĘGA GRAŻYNA
 Edycja