BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 25

W ramach Szkoły Podstawowej Nr 25 w Karkowie funkcjonują klasy gimnazjalne Gimnazjum Nr 21 w Krakowie.

 

Link do zarchiwizowanego BIP MJO G21