BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 25

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 25
Symbol: SP25
Adres: ul. Komandosów 29, 30-334 Kraków
Telefon: +48122663598
Faks: 12-266-35-98
Email: sp25@op.pl
WWW: http://www.sp25krakow.cba.pl
NIP: 9441775077
Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne I etap kl I-III, II etap kl. IV-VI Liczba oddziałów w szkole 20, liczba uczniów 465
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor szkoły  Barbara Pyzik
wicedyrektor szkoły  Beata Kaczmarska