BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 25

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 25
Symbol: SP25
Adres: ul. Komandosów 29, 30-334 Kraków
Telefon: +48122663598
Faks: 12-266-35-98
Email: sp25@op.pl
WWW: http://www.sp25krakow.cba.pl
Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne I etap kl I-III, II etap kl. IV-VI Liczba oddziałów w szkole 20, liczba uczniów 465
Uwagi: Godz. otwarcia sekretariatu dla petentów: 10.00-12.00
Władze:
dyrektor szkoły  Barbara Pyzik
wicedyrektor szkoły  Beata Kaczmarska