BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Krakowskiego Forum Kultury


Krakowskie Forum Kultury rezydujące w kamienicy Lamellich przy ul. Mikołajskiej 2 stawia sobie za cel upowszechnianie i ochronę kultury. Propozycje programowe adresowane są przede wszystkim do społeczności lokalnej i mieszkańców

Krakowa, których chcemy zachęcić do współuczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, koncertach, wystawach, projektach artystycznych i imprezach plenerowych, organizowanych i koordynowanych przez instytucję, która kontynuuje

misję i tradycje Śródmiejskiego Ośrodka Kultury działającego w tym miejscu nieprzerwanie od 7 grudnia 1979 r.

 

Krakowskie Forum Kultury to instytucja zajmująca się projektami interdyscyplinarnymi, skierowanymi do zróźnicowanych grup wiekowych, które łączą naukę o kulturze jak i jej upowszechnianie, edukację artystyczną i estetyczną

oraz działalność wystawienniczą i wydawniczą. Pod kuratelą KFK działają także kluby, znajdujące się w trzech śródmiejskich dzielnicach Krakowa:


Dzielnica I Stare Miasto:

• Klub Kazimierz (ul. Krakowska 13),

• Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” (Rynek Gł. 25),

 

Dzielnica II Grzegórzki


• Klub Strych (ul. Masarska 14),

 

Dzielnica III Prądnik CZerwony


• Klub Muzyki Współczesnej Malwa (ul. Dobrego Pasterza 6),
• Integracyjny Klub Kultury Olsza ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

 

 


 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony domowej

 


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-07-20 14:29:25
MAREK GÓRKA
 Edycja
2017-07-20 14:27:34
MAREK GÓRKA
 Edycja
2017-06-19 20:20:18
BARTŁOMIEJ SZYMAŃSKI
 Edycja
2017-06-19 20:18:28
BARTŁOMIEJ SZYMAŃSKI
 Edycja
2017-04-03 21:46:01
BARTŁOMIEJ SZYMAŃSKI
 Edycja
2016-11-07 20:05:01
BARTŁOMIEJ SZYMAŃSKI
 Edycja
2015-06-08 19:18:21
BARTŁOMIEJ SZYMAŃSKI
 Edycja
2013-02-18 23:17:10
EDYTA TONDOS
 Edycja
2009-03-17 16:57:36
TONDOS EDYTA
 Edycja
2009-03-17 16:56:44
TONDOS EDYTA
 Edycja