BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Krakowskie Forum Kultury
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422 08 14, 12 422 19 55


strona domowa: www.krakowskieforum.pl
e-mail: kfk@krakowskieforum.pl


Dyrektor: Izabela Kosowska

Zastępca dyrektora: Małgorzata Sadowska
Główny Księgowy: Iwona Łucka
Kierownik administracyjny: Izabela Niziałek

Kierownik programowy: Magdalena Szuba

Specjalista ds. kadr i płac: Małgorzata Paprocka

 

Schemat organizacyjny Krakowskiego Forum Kultury

 


 

Klub Kazimierz
Adres: ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków
Telefon: 12 421 57 86
teresa.feliks@krakowskieforum.pl
Koordynator klubu: Teresa Feliks
Dyrektor KFK Izabela Kosowska

 

Klub Strych
Adres: ul. Masarska 14, 31-539 Kraków
Telefon: 12 421 89 92
malgorzata.czapik@krakowskieforum.pl
Koordynator klubu: Małgorzata Czapik
Dyrektor KFK Izabela Kosowska

 

Klub Muzyki Współczesnej Malwa
Adres: ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków
Telefon/Fax: 12 411 61 16
jan.baryla@krakowskieforum.pl
Koordynator klubu: Jan Baryła
Dyrektor KFK Izabela Kosowska

 

Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami
Adres: ul. Św. Tomasza 26, 31-027 Kraków
Telefon: 12 421 25 00
bogdan.micek@krakowskieforum.pl
Koordynator klubu: Bogdan Micek
Dyrektor KFK Izabela Kosowska

 

Integracyjny Klub Kultury Olsza
Adres: ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, 31-436 Kraków
Telefon: 12 446 73 18
klub.olsza@krakowskieforum.pl
Koordynator klubu: Agnieszka Pięta

Dyrektor KFK Izabela Kosowska