BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Akty Prawne


1. Uchwała Rady Miasta nr LXXII/1736/17 z dnia 17 maja 2017

2. Regulamin organizacyjny KFK

3. Statut

4. Uchwała Rady Miasta nr XCVII/2519/18 z dnia 14 marca 2018 

5. Zarządzenie 3 z 2012 - Regulamin pracy

6. Zarzadzenie 3 z 2007 - Regulamin ZFŚS

7. Zarządzenie 4 z 2018 - Regulamin wynagradzania pracowników

8. Odpis Pełny z Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gmine Miejską Kraków