BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

UCHWAŁA NR LXXX/1226/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucji kultury na realizacje zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

 

UCHWAŁA NR LXXX/1228/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Ośrodkowi Kultury im. C.K. Norwida na realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Plan finansowy 2017

 Bilans i Rachunek zysków i strat 2016 Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida

 

 Rachunek zysków i strat 2015 Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida

 

Bilans 2015 Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

 

Bilans 2014 Ośrodka Kultury im. Norwida

 

Rachunek zysków i strat 2014 Ośrodka Kultury im. Norwida

 

 Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2013 Ośrodka Kultury im. Norwida

 

 

 

 

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek
w sekretariacie Ośrodka Kultury im. Norwida. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.