BIP MJO - Teatr Ludowy

Informacje organizacyjne

 

dyrektor: Małgorzata Bogajewska

zastępca dyrektora: Jerzy Maciej Fedorowicz


PORTIERNIA/CENTRALA :
tel.: 12 680 21 01 / 18

SEKRETARIAT:
Katarzyna Mazela
tel.: 12 680 21 00
fax: 12 680 21 55
teatr@ludowy.pl


DZIAŁ OBSŁUGI WIDZA:

kierownik: Ewa Skoczylas - Tkacz

tel: 12 680 21 12; 12 680 21 13; 12 680 21 46;
fax: 12 680 21 54:

rezerwacja@ludowy.pl

 

DZIAŁ PROMOCJI TEATRU:

kierownik: Beata Strama

tel: 12 680 21 39

promocja@ludowy.pl

 

KASA BILETOWA DUŻEJ SCENY/ SCENY STOLARNIA:

tel.:12 680 21 16

rezerwacja@ludowy.pl

 

KASA BILETOWA SCENA POD RATUSZEM :

tel.:12 421 50 16
ratusz@ludowy.pl


KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ:
Katarzyna Kolanowska
tel.: 12 680 21 08
koordynator@ludowy.pl


KIEROWNIK LITERACKI :

Katarzyna Dudek

tel.: 12 680 21 17

dudek@ludowy.pl


SEKRETARZ LITERACKI :
Maria Klotzer
tel.: 12 680 21 17
literacki@ludowy.pl


KIEROWNIK SCEN:
Michał Ruszkowski
kierowniksceny@ludowy.pl

 

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI I EKSPLOATACJI SPEKTAKLI:

Zenon Maciak

tel.: 12 680 21 43

d.techniczny@ludowy.pl

 

KIEROWNIK PRACOWNI AKUSTYCZNEJ

Krzysztof Kłyś

tel.: 12 680 21 23


KIEROWNIK PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ

Jan Krawczyk

tel.: 12 680 21 22


P.O. KIEROWNIK PRACOWNI KRAWIECKIEJ

Iwona Gaweł

tel.: 12 680 21 35


KIEROWNIK DS. ADMINISTROWANIA OBIEKTEM RATUSZ:

Elżbieta Gądek

tel.: 12 433 98 10

 

KADRY:

Iwona Bik

tel.: 12 680 21 29

kadry@ludowy.pl

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Agnieszka Wierzbicka
tel.: 12 680 21 06
zamowienia.publiczne@ludowy.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY:

kierownik: Daniel Karwala

tel.: 12 680 21 05

administracja@ludowy.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ :

główny księgowy: Dorota Groszek

tel: 12 680 21 07

 

z-ca gł. księgowego: Piotr Ruszkowski

tel: 12 680 21 19

fax: 12 680 21 30
ksiegowosc@ludowy.pl

 

PŁACE :

Janina Sroka
tel.: 12 680 21 50

place@ludowy.pl

 

WYPOŻYCZALNIA KOSTIUMÓW :
Ewa Widera, Barbara Piechówka
tel.: 12 680 21 15
kostiumy@ludowy.pl

 

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
Inka Dowlasz e-mail: inkadowlasz@ludowy.pl

 

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki