BIP MJO - Capella Cracoviensis

Nabór zakończony:

 

Praca - specjalista ds. kadr i płac

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP1-2018

info

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP1-2018 na usługę "sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zgraniczne w okresie obowiązywania umowy".

Informacja z otwarcia ofert pdf

 

Capella Cracoviensis ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę

 

"Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy w okresie obowiązywania umowy"

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2018 r. do godz. 14.00

 

Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2018 r. godz. 14.15

 

Miejsce składania ofert: Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7 - 9/9, 31-012 Kraków

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

 

SIWZ bilety lotnicze 2018

 

Formularz ofertowy

 

Załączniki nr 2,3,4,5

 

Załącznik nr 8

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Wzór umowy

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Informujemy o zakończeniu 3 postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup instrumentów muzycznych:kontrabasu historycznego (ZP4-2017), kontrabasu wiedeńskiego (ZP5-2017) oraz zestawu trąbek historycznych z akcesoriami (ZP6-2017).

 

 

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 29.12.2017

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Accademia dell Piacere

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Le Concert de l'Hostel Dieu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Q Hotel Plus

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hotel Ibis Centrum

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hotel Ibis Budget