BIP MJO - Capella Cracoviensis

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP1-2019Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP1-2019


załącznik
Wniosek Wykonawcy i odpowiedź


PRZETARG

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP1-2019 "Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie obowiązywania umowy" dokonał zmiany zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustalił nowy termin składania ofert na dzień 21.01.2019.

 

Nowe, aktualnie obowiązujące dokumenty:

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2,3,4,5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2018


ogłoszenie zp1-2018


ogłoszenie zp2 -2018


ogłoszenie zp3-2018


ogłoszenie zp4-2018


ogłoszenie zp5 -2018


ogłoszenie zp6-2018


ogłoszenie zp7-2018


ogłoszenie zp8-2018