BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 33

Informacje organizacyjne

 

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi, które obsługę gospodarczą i finansowo-księgową prowadzą we własnym zakresie.

 

Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w danym żłobku lub poniżej), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka.W tym zakresie, w Krakowie nie obowiązuje „rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego Nr 33 w Krakowie.

 

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne.


Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Tel. 12 616 96 97, 12 616 96 86

 

Do pobrania:

 


(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).