BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 178

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 178

W KRAKOWIEhttp://www.przedszkole178.krakow.pl/


Oddział integracyjny.


Naszym celem jest:


„Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka do miłości, wolności i tożsamości narodowej.”
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.