BIP MJO - Przedszkole Nr 82

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przedszkole Samorządowe Nr 82

w Krakowie


                                                                                    Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.