BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 65

Finanse i mienie

 

Finanse i mienie

 

Plan finansowy dochodów i wydatków Samorządowego Przedszkola Nr 65 na rok 2017

 

 

Rozdział 80104

 

Dochody ogółem: 104 500

 

Wydatki ogółem: 1 245 700

 

 

 

Rozdział 80146

 

Wydatki ogółem: 700

 

 

 

Rozdział 80148

 

Dochody ogółem: 232 600

 

Wydatki ogółem: 394 200

 

 

 

 

 

Rozdział 80195

 

Wydatki ogółem: 14 800

 

 

 

Mienie przedszkola na dzień: 01.01.2017

 

konto 011- środki trwałe: 6 202 274,64

 

konto 013 - pozostałe środki trwałe: 333 118,18

 

konto 020 - wartości niematerialne i prawne: 1 703,98