BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 65

Finanse i mienie

 

Finanse i mienie

 

Plan finansowy dochodów i wydatków Samorządowego Przedszkola Nr 65 na rok 2018

 

 

Rozdział 80104

 

Dochody ogółem: 70 500

 

Wydatki ogółem: 1 171 500

 

 

 

Rozdział 80146

 

Wydatki ogółem: 700

 

 

 

Rozdział 80148

 

Dochody ogółem: 271 300

 

Wydatki ogółem: 401 500

 

 

 

 

 

Rozdział 80195

 

Wydatki ogółem: 10 000

 

 

 

Mienie przedszkola na dzień: 01.01.2017

 

konto 011- środki trwałe: 6 220 274,64

 

konto 013 - pozostałe środki trwałe: 304 359,17

 

konto 020 - wartości niematerialne i prawne: 1 703,98