BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 62

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 62

w Krakowie

 


 
 
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
 

 
 
Organ Prowadzący Przedszkola:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
 
 
Organ Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorum Oświaty w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków