BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


Tryb załatwiania spraw w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie:

Wszelką korespondencję należy składać w Kancelarii Szpitala zlokalizowanej na parterze budynku głównego Szpitala lub w Sekretariacie Dyrektora Szpitala w godz. od 7:30 do 15:05.

 

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje strony

w każdy czwartek w godz. od 9:00 do 11:00. 

 


 

Osoba pracująca na stanowisku Pracy ds. Praw Pacjenta przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 

 


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy wydrukować, następnie wypełnić i z własnoręcznym podpisem:

  • złożyć w Dziale Dokumentacji Medycznej Szpitala zlokalizowanym na parterze Domu Pielęgniarek Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Ks. K. Siemaszki 17, pok. 124, tel. 12 257 85 57;
  • lub przesłać pocztą na adres Szpitala: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37; 31-202 Kraków;
  • lub wysłać mailem na adres: dokumentacja@narutowicz.krakow.pl

 

Cennik usług za udostępnienie dokumentacji medycznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie został ustalony zgodnie z art. 28 ust. 3, 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)

 

Lp. Nazwa usługi

Cena jednostkowa netto

Vat 23%

Cena jednostkowa brutto

1. Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (kserokopia czarno-biała)   0,25 zł 0,06zł  0,31 zł
2.

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, w przypadku,gdy Szpital prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (w tym wynik badania TK, RTG na płytce CD)

  1,46 zł 0,34zł   1,80 zł 
3. Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej    7,35 zł  1,69zł   9,04 zł 
4. Opłata za wykonanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka 16,26 zł 3,74zł  20,00 zł 
5. Opłata za przygotowanie pisemnej informacji o stanie zdrowia pacjenta  40,65 zł  9,35zł  50,00 zł 
6. Opłata za wydruk dodatkowego wyniku badania RTG na kliszy cyfrowej  12,20 zł  2,80zł  15,00 zł 

 

W przypadku przesłania odpisu lub kopii dokumentacji medycznej doliczona zostanie opłata porto, zgodnie z cennikiem wydanym przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej.

 


 Jak zarejestrować swoje dziecko online - Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji