BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Mienie

 

Nieruchomości Szpitala

  • Nieruchomości Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie położone są na działce nr 246/50, o powierzchni 13,9956 ha.
  • Łączna kubatura budynków Szpitala wynosi: 124 298 m3.
  • Powierzchnia użytkowa Szpitala obejmuje obszar: 29 662 m2.