BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Kontrole

 

Zestawienie kontroli prowadzonych w I półroczu 2016 r.

Zestawienie kontroli prowadzonych w II półroczu 2016 r.

Zestawienie kontroli prowadzonych w I półroczu 2017 r.