BIP MJO - Przedszkole Nr 100

Oferta jednostki

Typy niepełnosprawności uczniów

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością sprzężoną


W skład Ośrodka wchodzą:

 • Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr100
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Baza jednostki

Sale zajęć wyposażone w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Duża sala gimnastyczna wyposażona w przyrządy do  rehabilitacji ruchowej,  pomoce do zajęć oraz kącik muzyczny z odpowiednią bazą (instrumentarium muzyczne). Łazienka z hydromasażem.

Gabinety specjalistyczne: logopedyczne,psychologiczny i wczesnego wspomagania wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne.

Sala Doświadczania Świata dostosowana do pracy metodą Snoezelen.

Sala do Integracji Sensorycznej z mini siłownią.

Gabinet Montessori wyposażony w odpowiednie pomoce metodyczne.

Biblioteka z pozycjami z zakresu pedagogiki specjalnej i przedszkolnej.

Ogród z placem zabaw i sprzetem dostosowanym do możliwości dzieci.

Kuchnia z nowoczesnym zapleczem, spejniająca wszystkie normy i dostosowana do potrzeb żywieniowych dzieci (diety itp).

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Psycholog, pedagodzy i specjaliści tworzący zespoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, prowadzą konsultacje z rodzicami dotyczace funkcjonowania dziecka.
Działania obejmują:

 • terapeutyczne rozmowy z rodzicami
 • poradnictwo
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne

Osiągnięcia uczniów

Liczne nagrody za udział w konkursach, przeglądach artystycznych oraz sportowych:

 • Krakowskie spotkania artystyczne GAUDIUM
 • Przeglądy teatralne w ramach tygodnia niepełnosprawnych
 • Olimpiady specjalne

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 • Uniwersytet Pedagogiczni imKEN w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Stowarzyszenie GAUDIUM ET SPES
 • Stowarzyszenie "DOM NADZIEI"
 • Fundacja  Anny Dymnej "MIMO WSZYSTKO"

Dyrektor:

mgr Iwona Romanek

z-ca społeczny Iwona Lewinowska

Dane teleadresowe

os.Urocze 15
31-954 Kraków
tel: 12- 644-36-85
e-mail: przedszkolespecjalne100@gmail.com
www.przedszkole100.pl


Dojazd:

Tramwaje: 5, 4, 10, 14, 15

Autobusy: 139, 153, 152, 501, 502, 522

Mapa