Archiwum BIP MJO - Przedszkole Nr 100
Dokument archiwalny

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 •  

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

   

  W Samorządowym Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

   

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 w Krakowie na ePUAP: /SPS100WKrakowie/SkrytkaESP

   

  W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

  Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP: 

  Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

  lub

  wybierając link https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

   

  Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 3 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu. W naszym przypadku wpisujemy Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 w Krakowie. Po wypełnieniu wszystkich danych należy przygotowany dokument podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku skorzystania z profilu zaufanego zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego SMS na telefon komórkowy wskazany podczas rejestracji swojego konta na ePUAP.

   

  Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.

  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

  UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Poradni, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.