BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Finanse i mienie

 

W 2017 roku wydatki i dochody przedszkola przeznaczone są na:

 

  • bieżące opłaty za media,

  • zakup żywności,

  • wynagrodzenia osobowe pracowników,

  • zakup materiałów i wyposażenia,

  • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

  • koszty usług remontowych,

  • koszty pozostałych usług.