BIP MJO - Przedszkole Nr 132

Informacje organizacyjne. Charakter placówki


 Budynek przedszkolny, ogród i otoczenie

Nasze Przedszkole mieści się w zabytkowej willi zwanej Willą Szarskich.

Willa Szarskich została wybodowana około 1880 roku w stylu neoklasycznym. Częściowo parterowa, cześciowo pietrowa. Elewacja parteru w formie odcinkowych arkad rozpiętych między pilastrami, wzbogacona ażurową attyką i masywnym portykiem wejściowym. Od północy drewniana weranda.

Część piętrowa o boniowanych narożnikach. Okna w profilowanych obramieniach. Dach czterospadowy, kryty czerwoną dachówką. Willę otacza ogród rekreacyjno - krajobrazowy. Posiada on bogaty skład pod względem gatunków drzew. Przeciętny wiek rosnących drzew wynosi około 70 do 100 lat.

Najstarsze okazy w tym pare o wymiarach pomników przyrody, liczą około 100 - 150 lat np. lipa drobnolistna, topola czarna, buk, pospolita odmiana purpurowa, topola biała i biała wierzba.

Walory zabytkowe założenia dworkowo - parkowego o bardzo ciekawej kompozycji architektonicznej i krajobrazowej były powodem wpisania zespołu do Państowego Rejestru Zabytków - 06.09.1984r. A-661


Czas pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00.


Oddziały

Przedszkole liczy 4 oddziały:

 • Oddział I - 25 dzieci (3- 4 latki)
 • Oddział II - 25 dzieci (4-5 latki)
 • Oddział III - 20 dzieci (5 latki)
 • Oddział IV - 25 dzieci (6 latki)


Oferta edukacyjna

Jesteśmy przedszkolem, które....

 • zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Zapewnia zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych i mozliwości dzieci.
 • posiada odpowiednio przygotowaną bazę pomocy dydaktycznych.
 • tworzy warunki umozliwiajace dzieciom osiagnięcie dojżałości szkolnej.
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej.
 • wspiera rodziców w trudnym dziele wychowania.
 • wprowadza dzieci w świat sztuki i wartości.

 Nasze atuty:

 • zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju dla dzieci.
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie dziecka.
 • realizacja programu wychowawczego w pełnej integracji z rodziną i środowiskiem.
 • wysoki poziom dojrzałości szkolnej dzieci jako efekt edukacji zintegrowanej przy współpracy ze szkołą.
 • jasne, kolorowe sale.
 • bogata baza dydaktyczna.
 • zyczliwa i rodzinna atmosfera.
 • kompetentna kadra, otwarta na nowości pedagogiczne i wspierająca rodziców w działalności opiekuńczo - wychowawczej.
 • duży, zagospodarowany ogród z różnorodnym ponad stuletnim drzewostanem.

W pracy wychowawczo - dydaktycznej stosujemy metody aktywne:

 • Program edukacji matemtatycznej wg koncepcji profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Propozycje metod nauki czytania Ireny Majchrzak, metode dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogikę zabawy, ruch rozwijający wg Weroniki Scherborne, techniki dramowe
 • Jesteśmy przedszkolem o profilu artystycznym, dajemy dzieciom możliwość obcowania z różnymi dziedzinami sztuki
 • W naszej pracy akceptujemy cenne wartości  edukacyjne: twórczą ekspresję, dialog i współdziałanie.
 • Organizujemy spotkania z ludzmi sztuki.
 • Nasze przedszkolaki traktujemy jak "małych artystów" i stwarzamy im wiele okazji do uzewnętrznania swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu, śpiewie i różnych formach teatralnych
 • Mamy wśród naszych obsolewntów uczniów szkół muzycznych, członków zespołów tanecznych i wokalnych
 • Życzliwa i twórcza atmosfera panująca u nas, sprzyja kształtowaniu u dzieci poczucia własnej wartości

 

 Zajęcia dodatkowe:


finansowane przez rodziców:

 • język angielski
 • rytmika
 • taniec towarzyski

 


Opieka psychologiczna i logopedyczna

Poradnia Pedagogiczna

ul. Konfederacka 18

tel. 012 266 - 19 - 50


Zasady odpłatności za przedszkole

Zobowiązuje się rodziców do dokonywania wpłat za przedszkole do 10 - tego każdego miesiąca.

Podstawa prawna: Zarządzenie Urzędu Miasta Krakowa; Dziennik Ustaw 171 poz 1209.