BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

Konsultacje odbywać się będą od 1do 15 października 2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. na adres poczty elektronicznej: ms.administracja@mcpu.krakow.pl; numer faksu: 12 410 56 22 lub adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

 

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  3. Formularz Konsultacji Projektu Aktu Prawa Miejscowego w Zakresie Działalności Statutowej Organizacji Pozarządowej

 

 

 

 


Profilaktyka uzależnień, konsultacje - rok 2017

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Konsultacje odbywać się będą od 27 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. na adres poczty elektronicznej: ms.administracja@mcpu.krakow.pl; numer faksu: 12 410 56 22 lub adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

Załączone dokumenty:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
  2. Załącznik do projektu uchwały RMK - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
  3. Formularz zgłaszania uwag.