BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

11 lipca 2017 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego

ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Termin kolejnego posiedzenia: 22 maja 2019r. godz. 11:00 w siedzibie Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja Al. Krasińskiego 9/26a.

 

Skład Komisji:

 

 1. Fundacja Nowe Centrum,
 2. Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”
 3. Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
 4. Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
 5. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG,
 6. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
 7. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń,
 8. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
 10. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

Prezydium Komisji:

 1. Przewodnicząca: Agata Junger-Kłosowska, Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, e-mail: agatajunger@unimed-nzoz.pl
 2. Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Pytko-Kiełkowska – Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
 3. Sekretarz: Aleksandra Sidor, Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”, e-mail: alkomed@gmail.com

 

Pliki do pobrania: