BIP MJO - Przedszkole Nr 127

 

Wydatki i dochody przedszkola w roku 2018 przeznaczone są na:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
  • zakup materiałów i wyposażenia
  • bieżące opłaty za media
  • zakup środków żywności
  • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
  • zakup usług remontowych
  • zakup usług pozostałych
  • zakup usług do sieci internet
  • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych