BIP MJO - Przedszkole Nr 95
 1. Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola w roku 2017 wynosi:

  Rozdział 801/80104:  

  Dochody ogółem:           -    53 900 zł

  Wydatki ogółem             -   748 00 zł

  w tym:

  wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane   - 614 100 zł

  wydatki na realizację zadan statutowych                                          -  132 800 zł

  odzież robocza                                                                                     -      1 100 zł

   

  Rozdział 801/80148:  

  Dochody ogółem       - 111 800 zł

  Wydatki ogółem       - 246 800 zł

  w tym:

  wynagrodzenie osobowe pracowników, składki od nich naliczane - 118 000 zł

  wydatki związane z realizacja zadań statutowych                          -  128 200  zł

  odzież robocza                                                                                   -          600 zł

   

  Rozdział 801/ 80195:    

  Wydatki ogółem                     -9 500 zł

  w tym:

  odpis na ZFŚS -emeryci          -8 500 zł

  pomoce dydaktyczne              - 1 000 zł

   

  Rozdział 801/80146       

  Wydatki ogółem                            - 400 zł

  w tym:

  realizacja zadań statutowych     -  400 zł  2. Mienie -2017 r. 

  środki trwałe - 2 771 666, 75 zł

  pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 157 716,24  zł

  wartości niematerialne -prawne - 9 228,26 zł