BIP MJO - Przedszkole Nr 95
 1. Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola w roku 2018 wynosi:

  Rozdział 801/80104:  

  Dochody ogółem:           -    91 000 zł

  Wydatki ogółem             -   1 735 000 zł

  w tym:

  wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane   - 568 600 zł

  wydatki na realizację zadan statutowych                                          -  183 900 zł

  odzież robocza                                                                                     -      1 300 zł

   

  Rozdział 801/80148:  

  Dochody ogółem       - 367 800 zł

  Wydatki ogółem       - 490 500 zł

  w tym:

  wynagrodzenie osobowe pracowników, składki od nich naliczane - 138 400 zł

  wydatki związane z realizacja zadań statutowych                          -  351 400  zł

  odzież robocza                                                                                   -          700 zł

   

  Rozdział 801/ 80195:    

  Wydatki ogółem                     -6 600 zł

  w tym:

  odpis na ZFŚS -emeryci          -5 600 zł

  pomoce dydaktyczne              - 1 000 zł

   

  Rozdział 801/80146       

  Wydatki ogółem                            - 400 zł

  w tym:

  realizacja zadań statutowych     -  400 zł  2. Mienie -2018 r. 

  środki trwałe - 10 763 027,07  zł

  pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 475 361,06  zł

  wartości niematerialne -prawne - 17 292,40  zł