BIP MJO - Przedszkole Nr 92

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 92

W KRAKOWIE

 

 
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie: na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.